› ValvontaRakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy

Valvonta

Tarjoamme rakennusalan kaikkia valvontapalveluita erikseen tai yhdessä rakennuttamispalveluiden kanssa. Valvontatyöt organisoimme rakennustyön ja TATE –valvonnan yhteistyönä, tarjotaksemme asiakkaan hankkeeseen riittävän osaamisen myös teknisiä erityiskysymyksiä varten. Tekniset selvitykset, mittaukset, tutkimukset ja kartoitukset rakentamisaikaiseen valvontaan tai hanketta valmisteleviin vaiheisiin liittyen toimitamme yhteistyöverkostomme kautta.

Valvonta

Valvontatehtävämme käsittää seuraavat palvelut:

- Rakennustyön valvonta
- LVIA -valvonta
- Sähkötyön valvonta
- Maanrakennustöiden valvonta
- Tekniset selvitykset, tutkimukset ja kartoitukset

Valvojan tärkein tehtävä on valvoa tilaajan edunvalvojana sopimuksen mukaista työtä. Työmaavalvonta valvoo, että työmaalla tehdään työtä sovitun aikataulun, työn laadun ja laajuuden sekä kustannustoteuman mukaisesti. Hyvä valvoja käyttää kokemustaan hyväkseen ja puuttuu epäkohtiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Valvoja kommunikoi projektipäällikön, tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa edistääkseen laadukasta ja sujuvaa toteutusta työmaalla.