› Organisaatiomme uudistuu ja johtoryhmään tulee muutoksia Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy

Organisaatiomme uudistuu ja johtoryhmään tulee muutoksia

Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:n organisaatio uudistuu ja johtoryhmään tulee muutoksia 1.1.2017 alkaen.

Valvontakonsultit
Oy on viimeisten vuosien aikana kasvanut noin 30% vuosivauhtia. Nykyisellä yrityksen organisoinnilla on ollut mielekästä kehittyä tämänhetkiseen kokoluokkaan, mutta tästä eteenpäin tarvitaan kuitenkin rakenteellisia muutoksia. Tämän myötä yksiköiden rakennetta uudistetaan vastaamaan paremmin asiakasrajapinnan vaatimuksia ja sujuvoittamaan uuden strategian mukanaan tuomia prosesseja.

UUDET LIIKETOIMINTAYKSIKÖT

Uudessa organisaatiossa on neljä liiketoimintayksikköä:

Julkinen

Valvontakonsultit Oy:llä on lukuisia pitkäikäisiä kumppanuuksia kymmenien kaupunki-, kunta- ja julkistilaajien kanssa. Keskeisinä osaamisalueina rakennuttamis- ja työmaavalvontatehtävien lisäksi ovat hankintamenettelyjen ja julkistilaajien päätöksentekomenettelyjen tuntemus sekä tilaajan edunvalvontatehtävässä välttämätön riippumattomuus.

Uudisasunnot

Toimimme tilaajiemme edunvalvojana uudisasuntorakentamisen hankkeen johdon ja valvonnan tehtävissä. Kehitämme erityyppisen asumisen tarpeisiin ratkaisuja kuten asumisen palvelut, moduulirakentaminen ja kohtuuhintaisuus. Kehittyneiden hankeprosessien avulla tilaaja-asiakkaan vaikutusmahdollisuudet hankkeessa korostuu ja näin pystymme tarjoamaan tilaajalle lisäarvoa kuluttajarajapintaa unohtamatta.

Toimitilat

Toimitilahankkeissa lähtökohtanamme on asiakkaan tavoitteiden määrittely ja tavoitteisiin johtaminen siten, että valmiin kohteen käyttäjäkokemus on onnistunut. Valvontakonsultit Oy omaa monipuolista osaamista hankemuodoista, hankinta- ja ostomenettelyistä, monitilaympäristöistä, muuntojoustavuudesta sekä osallistavista työskentelytavoista.

Asuntokorjaus

Valvontakonsultit Oy:llä on vahva osaaminen korjausrakentamisessa, kiinteistön jalostuksessa sekä erilaisissa konversio- ja korjausrakentamisen erikoishankkeissa. Siten palvelutarjontamme asuntokorjausrakentamisen saralla on laaja; johdamme ja valvomme korjaushankkeita yksittäisestä As Oy:n korjausinvestointihankkeesta lähiömittakaavaisiin hankkeisiin.

NIMITYKSET JOHTORYHMÄSSÄ

Matti Nikunen
, on nimitetty yksikön päälliköksi Uudisasunnot-liiketoimintayksikköön 1.1.2017 alkaen. Nikunen on vastannut aiemmin sähkö- ja automaatiotekniikan asiantuntija- ja työmaavalvontatehtävistä. Hän on ollut Valvontakonsulttien palveluksessa 3 vuotta.

Sebastian Nordström, on nimitetty yksikön päälliköksi Asuntokorjaus-liiketoimintayksikköön 1.1.2017 alkaen. Nordström on aiemmin vastannut asuntokorjausrakentamiseen liittyvistä asiantuntija- ja kehitystehtävistä. Hän on ollut Valvontakonsulttien palveluksessa 2 vuotta.

Janne Gustafsson, on nimitetty yksikön päälliköksi Toimitilat-liiketoimintayksikköön 1.1.2017 alkaen. Gustafsson on aiemmin vastannut talotekniikan asiantuntija- ja työmaavalvontatehtävistä. Hän on ollut Valvontakonsulttien palveluksessa 2 vuotta.

VALVONTAKONSULTIT OY:N JOHTORYHMÄ 1.1.2017 ALKAEN

Vesa Koskelainen, toimitusjohtaja

Hannele Ahvenniemi, hallinto- ja kehityspäällikkö

Janne Gustafsson, yksikön päällikkö, Toimitilat

Sampsa Karvinen, yksikön päällikkö, Julkinen

Matti Nikunen, yksikön päällikkö, Uudisasunnot

Sebastian Nordström, yksikön päällikkö, Asuntokorjaus

 

Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat tehtävissään toimitusjohtaja Vesa Koskelaiselle.

Lisätietoja: Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy, Vesa Koskelainen, toimitusjohtaja, puh. 044 7799202

 

Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy on vuonna 1989 perustettu rakennuttamis-, valvonta- ja kiinteistöalan konsulttitoimisto, jonka palveluksessa työskentelee noin 50 alan ammattilaista. Yrityksen toiminta perustuu vahvaan ammattitaitoon, yhteistyökykyyn ja luottamuksellisiin suhteisiin tilaajan edunvalvojana. Valvontakonsultit Oy on jatkuvasti mukana noin 200 rakennushankkeessa ja asiakaskuntana ovat niin valtio ja kunnat kuin myös liikelaitokset ja asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt.

 

 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010Referenssit

Julkiset hankkeet

Liikerakentaminen

As. Oy -hankkeet