› RakennuttajakonsulttiRakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy

Rakennuttajakonsultti

Rakennuttajakonsultti työskentelee rakennushankkeessa tilaajan edunvalvojana ja tilaajan luotettuna miehenä. Hänen toimenkuvansa hankkeessa on tyypillisimmillään projektinjohtaja, projektipäällikkö tai valvoja. Kaikissa tapauksissa rakennuttajakonsultti tuo omalla ammattitaidollaan hankkeeseen ohjausvoimaa ja valvontaa hankkeen menestymisen parhaaksi. Rakennuttajakonsultilta edellytetään kokemusta ja näkemystä hankkeen ohjauksesta ja hyviä kommunikointi ja yhteistyötaitoja. Hyvä rakennuttajakonsultti saa hankkeen osapuolet työskentelemään eturistiriidattomasti hankkeen parhaaksi. Hän hallitsee kokonaisuuden ja rakennuttamisen keinovalikoiman sekä toteuttaa näitä aktiivisesti työssään.

Tyypillisiä rakennuttajakonsultin rakennuttamistehtäviä ovat hankesuunnittelun ohjaus, suunnittelun valmistelu suunnittelijavalintoineen, suunnittelun ohjaus, rakentamisen valmistelu urakoitsijavalintoineen, rakentamisen ohjaus, vastaan- ja käyttöönoton valvonta, takuuajan tehtävät ja turvallisuuskoordinointi.

Tyypillisiä rakennuttajakonsultin valvontatehtäviä ovat hankkeen rakennus- ja taloteknistentöiden laadullinen, ajallinen ja kustannuksellinen sopimuksen mukainen valvonta. Erikoisvalvontaa talonrakennushankkeissa voi olla mm. maanrakennustöihin, louhintaan, akustiikkaan, turvaan tai entisöintiin liittyvä valvonta.

Rakennuttajakonsultti tekee työtään riippumattomasti ja eettisten sääntöjen mukaisesti. Aina hankkeen parhaaksi.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010Referenssit

Julkiset hankkeet

Liikerakentaminen

As. Oy -hankkeet